Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Društvo je upisano u sudski registar 03.04.1997. godine.

Oktobar 2002. godine usklađuje pravni status i organizaciju sa Zakonom o privrednim društvima i  Zakonom o Agencijama za zaštitu ljudi i imovine, te dopunjuje djelatnost Društva upisom  21.10.2002. godine pod nazivom:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA NABAVKU I UGRADNJU SIGURNOSNE OPREME I PRUŽANJE USLUGA ZAŠTITE LJUDI I OBJEKATA “SIKRA  SECURITY” SARAJEVO

Novo sjedište Društva, u ulici Jovana Bijelića br. 5 – u prostorijama u vlasništvu Društva, je upisano 30. 04. 2007. godine.

Od 2003. godine, Društvo počinje, pored fizičke zaštite, pružati usluge tehničkog obezbjeđenja i zaštite pravnim i fizičkim licima ugradnjom sigurnosne opreme u štićene prostore, uz njihovu 24 satnu konekciju na dojavno interventni centar i permanentnu reakciju interventne ekipe Agencije.
Od 02.02.2007. godine počinje sa radom “Sikra Tehnika” d.o.o., sa kojim Društvo zaključuje sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji na poslovima nabavke i ugradnje sistema tehničke zaštite.

ISO9001

Oktobra 2007. godine započinje aktivnost na uvođenju Sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008.

U Agenciji za fizičku i tehničku zaštitu Sikra Security d.o.o, Sarajevo 18. januara 2010.obavljen certifikacijski audit sistema upravljanja kvalitetom od strane certifikacijske kuće TUV NORD.
Kako je udovoljeno svim zahtjevima norme ISO 9001:2008 dobili smo Certifikat kojim se to potvrđuje. Područje obuhvaćeno ovim Certifikatom su poslovni procesi koji se odnose na  nabavku, ugradnju sigurnosne opreme i pružanje usluga zaštite ljudi i objekata.

Misija firme:

„Prepoznati i razumjeti potrebe kupaca / klijenata,  ponuditi kvalitetnija rješenja zaštite lica i imovine brže u odnosu na konkurenciju,  postati pouzdan partner za tehničko – bezbjedonosna rješenja zaštite lica i fizičku zaštitu lica i imovine.
Osigurati stabilno poslovanje i razvoj, uz zadovoljenje interesa/potreba vlasnika i zaposlenika.

Certifikati i rješenja

Vizija firme:

Stabilna, firma srednje veličine, prepoznatljiva kao pouzdan partner svojim klijentima / korisnicima.

Rad Društva organizovan je po modelu procesnog pristupa:

 1. Uprava Društva,
 2. Odgovorno lice Agencije,
 3. Proces fizičke zaštite,
 4. Proces tehničke zaštite (ograničenog karaktera),
 5. Proces dojavno – interventnog centra.

Operativci koje zapošljava naša agencija, educirani su po najvišim standardima koji se ni malo ne razlikuju od Evropskih kriterija iz oblasti sigurnosti i zaštite.

To znači da raspolažu znanjem primjene vještina:

·       zaštite od eventualnih napada na štićeni objekat - osobu,

·       znanjem upotrebe borilačkih vještina koje podrazumjeva posao koji obavljaju,

·         pružanjem prve nužne pomoći unesrećenima,

·         treninge iz oblasti protiv požarne zaštite,

·         komuniciranje svim sredstvima radio veze,

·         upotrebe vatrenog oružja u dozvoljenoj zakonski predviđenoj mjeri,

·         tehnike i postupci u prećenju i transportu vredonosnih pošiljki, osoba  i drugo.

Svi uposlenici su certificirani od strane F MUPa BiH.

Visoka tehnologija uz jednostavno rukovanje predstavlja najviši domet bezbjednosti za sve objekte visokog i srednjeg rizika, danas i u budućnosti. Konstantno prateći tehnički napredak u oblasti sigurnosnih sistema u prilici smo našim klijentima ponuditi najsofisticiranije sisteme iz domena:

 1. protiv provalnih sistema zaštite
 2. protiv požarnih sistema zaštite
 3. sistemi kontrole prolaza i pristupa u objekte
 4. sistemi video nadzora štićenog prostora (unutrašnji i vanjski)
 5. praćenje i zaštita vrijedonosnih pošilji i osoba
 6. sistemi kontrole radnog vremena sa obraćunom ličnih dohodaka
 7. nabavka i ugradnja sigurnosnih protiv provalnih i protiv požarnih vrata i brava
 8. stručna izrada i certifikacija protiv provalnih i protiv požarnih elaborata

Uz navedene sisteme koje iporučujemo i ugrađujemo, izrađujemo software-ske programe koje prilagođavamo specifičnim zahtjevima klijenata koje je moguće uvezati u jedinstvenu cjelinu bilo da se radi o pojedinim segmentima zaštite ili sveobuhvatnom sistemu.

Svaka cjelina za sebe je fleksibilna i modularna, tako da se prilagođava korisnikovim potrebama i koncepcijama zaštite. Pravilno dizajniran sistem se može uvijek lako proširiti i nadograditi, bez zamjene postojećih elemenata, već jednostavnim proširivanjem kapaciteta.

   

ISO9001

ISO 9001

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine