Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REFERENTNA LISTA

SEKTOR FIZIČKE ZAŠTITE

•  EUROPSKA KOMISIJA DELEGACIJA EC Sarajevo

Fizičko obezbjeđenje

•  EUROPSKA KOMISIJA DELEGACIJA EC Sarajevo

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  DOBRINJA d.d. – Maloprodajni objekti - Sarajevo

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  PEKO – Svi maloprodajni objekti - Sarajevo

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  “RAK”  Regulatorna Agencija za Komunikacije Sarajevo-Mostar

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  Spomen kuća Ive Andrića – Travnik

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  Preko 30 poslovnih i stambenih objekata u Travniku

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  GRAWE OSIGURANJE 1

Fizičko obezbjeđenje

•  GRAWE OSIGURANJE 2

Fizičko obezbjeđenje

•  AUTO LINE d.o.o. - MERCEDES

Fizičko obezbjeđenje

•  PROSTORI SA INSTALIRANIM ALARMNIM SISTEMIMA

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  PROSTORI SA INSTALIRANIM VIDEO SISTEMIMA

Mobilno – patrolno obezbjeđenje

•  OBEZBJEĐENJE KULTURNIH/SPORTISKIH MANIFESTACIJA

Kids festival - Skenderija, Koncert Merlin - Koševo, Koncer Bijelo Dugme - Koševo

SEKTOR TEHNIČKE ZAŠTITE

•  BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema protuprovale, vatrodojave, video nadzora i kontrole prolaza u objektima Direkcija Tuzla i Telecom shop u Slatini

• ENERGOINVEST dd Sarajevo

Nabavka isporuka i ugradnja podizne automatske rampe

• TMP Ahmetspahić benzinske pumpe

Nabavka isporuka i montaža video interfonskog sistema i sistema video nadzora

•  JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica

Održavanje sistema vatrodojave i protuprovale

•  Tvornica “UNIS FAGAS”

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema protuprovale

•  Prodajni servisi “SCANIA”

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema protuprovale, vatrodojave, video nadzora i kontrole prolaza

• BH Telecom d.d. Sarajevo 

Održavanje sistema tehničke zaštite u objektima BH Telecom ATC Ilidža – Stup – Kasindol

• Agencija za istrage i zaštitu “SIPA”  (lokacija A. Buće)

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema video nadzora i kontrole prolaza

• Agencija za istrage i zaštitu “SIPA”  (lokacija Lukavica)

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema video nadzora i kontrole prolaza

• Hostel “FERI”  Igman

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema vatrodojave i video nazora

• Unis Energetika, Travnik

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje protuprovalnog sistema

• Farmaceutska firma NOVO NORDISK A/S

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje integrisanog sistema protuprovale i kontrole prolaza

• Hermessoftlab

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje integrisanog sistema protuprovale i kontrole prolaza

• Švicarski koordinacioni biro ( mnogi rezidencijalni objekti

djelatnika pri švicarskoj ambasadi) 

Nabavka isporuka  i ugradnja sistema video nadzora, vatrodojave,protuprovale I interfonskog sistema

• Quality School International

Nabavka isporuka i montaža protuprovalnog sistema, video interfonskog sistema, sistema video nadzora, sistema automatske podizne rampe, sistema ulične rasvjete

• Veleprodajni centar AGRICOM

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema vatrodojave i video nazora

• VELPRO tržni centar

Nabavka isporuka I montaža sistema video nadzora i protuprovalnog sistema

• Britanska Ambasada

Nabavka isporuka i montaža sistema kontrole prolaza i isporuka i ugradnja protupožarnih vrata

• Ambasada Ruske Federacije

Nabavka i isporuka videointrefonskog sistema i sistema video nadzora

• Intereuropa RTC

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema vatrodojave

• Nokia Siemens Networks d.o.o.

Nabavka, isporuka, montaža i održavanje sistema video nadzora i kontrole prolaza

•  JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo –
Ambulanta Sokolović Kolonija

Održavanje sistema vatrodojave

•  JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo –
Ambulanta Rakovica

Održavanje sistema vatrodojave

•  Javna ustanova MJEDENICA Centar
za djecu sa posebnim potrebama

Održavanje sistema protuprovale

•  MD & D AG Farmaceutska kuća

Održavanje sistema vatrodojave

•  SAFE INVEST Osiguravajuća kuća

Održavanje sistema protuprovale

•  JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo – generalna direkcija

Nabavka isporuka i montaža sistema video nadzora, protuprovale i vatrodojave

• JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo – generalna direkcija

Nabavka isporuka u ugradnja sistema video nadzora za blindirana vozila

• Procedo d.o.o.

Nabavka isporuka i montaža sistema protuprovale/vatrodojave i video nadzora

• METAL EXPORT d.o.o.

Nabavka isporuka i ugradnja sistema video nadzora i kontole prolaza

• TEHEL d.o.o.

Nabavka isporuka i ugradnja integrisanog video interfonskog sistema - sistema video nadzora i kontrole prolaza i  protuprovalnog / vatrodojavnog sistema

• Fornetti Olimpija d.o.o. P.J. Fornetti Vučko d.o.o.

Nabavka isporuka i ugradnja protuprovalnog/vatrodojavnog sistema

• Skladište Knjižara “Šahinpašić”

Nabavka isporuka i ugradnja sistema vatrodojave

• Mercedes Autoline d.o.o.

Nabavka isporuka i ugradnja sistema protuprovale, videonadzora, kontrole prolaza, podizne aztomatske rampe

• Više od 30 rezidencijalnih objekata
djelatnika pri Europskoj Delegaciji i Ambasadama u BiH

Nabavka isporuka i montaža sistema protuprovale/vatrodojave

• Ambasada Republike Italije,
Švicarska Ambasada, Turska Ambasada,
Britanska Ambasada, Ruska Ambasada

Nabavka isporuka i montaža sistema protuprovale/vatrodojave

• Fakultet kriminalističkih nauka - Sarajevo

Nabavka isporuka i montaža sistema protuprovale i kontrole prolaza

• Bant d.o.o. Vitez

Nabavka isporuka I ugradnja sistema video nadzora

• Više od 1000 poslovnih, stambenih i drugih objekata

Nabavka isporuka i montaža alarmnih, vatrodojavnih, sistema videonadrora i kontrole pristupa

 

ISO9001

ISO 9001

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine