Svi priključeni alarmni sistemi elektronski se prate u našem dojavno-interventnom centru, te na svako aktiviranje alarma odgovaramo slanjem dežurne interventne ekipe na mjesto događaja.

Nakon izvršenog uvidjaja poduzimaju se sve dodatne sigurnosne mjere s ciljem osiguranja štićenog objekta, prostora i imovine
uz prijavu dežurnom kontroloru, a prema zahtjevu i potrebi se izvješćuju i kontaktiraju sam korisnik naših usluga i policija.

 


 
cb1

 

Dojavno-interventni centar omogućava digitalni i automatski prijem te obradu alarmnih i drugih informacija sa alarmnih sustava štićenih objekata.

Zahvaljujuci podacima koje dobijamo putem fiksnih telefonskih linija i bežičnom GSM

mrežom u stanju smo pratiti desavanja na sticenim objektima po zonama tj imamo informacije o nacinu ulaska u objekat ili kretanja po objektu..


U ovisnosti o detektorima na štićenom objektu, prostoru i imovini te specifičnosti zahtjeva naših klijenata, omogućeno je 24 - satno kontinuirano praćenje prijenosa različitih informacija o stanjima na štićenim objektima, kao što su:

provala u toku, prepad u toku, požar ili indicija požara, onesposobljavanje alarmnog sistema štićenog objekta, nestanak električnog napajanja
(prelazak na rezervno napajanje), periodični testovi sustava, uključenje/isključenje alarmnog sustava od strane svakog korisnika-klijenta, detekcija svih parametara koje mjere elektronski uređaji kao što su vlaga, promjena temperature, dim, plin itd.


a2
moncam

Dojavno-interventnim centrom našim klijentima omogućavamo:
-dnevna testiranja svih priključenih sistema zaštite
-praćenje stanja alarmnog sistema 24 sata dnevno
- praćenje vremena i autorizacije za uključenje/isključenje sistema
- organizaciju intervencije, slanje interventne ekipe, dojavu policiji, dojavu korisniku, dojavu vatrogasnim jedinicama, dojavu službi hitne pomoći,
- dostavu izvještaja o obavljenoj intervenciji,postupanja, izradu mjesečnih izvješća i predaju istih našim klijentima.

     
 

ISO9001

ISO 9001

 

 

reference

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine