Operativci koje zapošljava naša agencija, educirani su po najvišim standardima koji se ni malo ne razlikuju od Evropskih kriterija iz oblasti sigurnosti i zaštite. To znači da raspolažu znanjem primjene vještina:
 

-zaštite od eventualnih napada na štićeni objekat ili  osobu,
-znanjem borilačkih vještina koje podrazumjeva posao koji obavljaju
-pružanjem prve nužne pomoći unesrećenima
-treninge iz oblasti protiv požarne zaštite
-komuniciranje svim sredstvima radio veze
-upotrebe vatrenog oružja u dozvoljenoj zakonski predviđenoj mjeri
-tehnike i postupke u praćenju i transportu vredonosnih pošiljki, osoba i drugo.

samir  
ecomar
U ovlasti zaštitara spada pravo na utvrđivanje identiteta one osobe, koja ulazi tj. izlazi iz štićenog prostora, provjera osoba ili vozila na ulazu odnosno izlazu iz čuvanog područja, odstranjenje osoba iz čuvanog prostora koje ometaju propisani rad i mir, zabrana pristupa za neovlaštene osobe u čuvane prostore , zaustavljanje osoba koje su u prostoru koji se čuva otkrivene u počinjenju kaznenog djela i predaja takvih policiji kao i druge usluge zaštitarstva.
 
   
Zaštitari moraju biti odgovarajuće opremljeni- uniformom ili primjerenim civilnim odjelom i najmodernijim tehničkim pomagalima, koja su potrebna za izvršavanje zaštitarskih usluga i to u skladu s kodeksom u zaštitarstvu i s odredbama zakona o zaštiti osoba i imovine, a u skladu s bosansko-hercegovačkim i evropskim standardima, koji zahtjevaju kako funkcionalnost tako i kvalitetno vizualno predstavljanje zaštitara
ikapezo  

 

ISO9001

ISO 9001

 

 

reference

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine