Protivprovalna zaštita je osnovni i najčešći segment tehničke zaštite kada su u pitanju objekti. Ukratko funkcija protuprovalnog sistema sastoji se u pravovremenom otkrivanju neovlaštenog ulaska u objekat koji ce biti detektovan uređajima od kojih su najčešće korišteni

-Uređaj za detekciju pokreta PIR
-Magnetni kontakt
-Detektor loma stakla

a3

Uredjaj za detekciju pokreta (zasnovan na prekidu infra crvenih zraka) popularije znan kao PIR

Magnetni kontakt koji se koristi za detekciju ulaska kroz vrata i prozore i radi na principu dva magneta koji ako se razdvoje prilikom pokušaja neovlaštenog ulaska obavještavaju o tome centralu.

Detektor loma stakla koji reaguje na zvuk viših frekvencija kao što je lom stakla

 

Naravno ima i veliki brojdrugih uredjaja ali su ova tri najcesce koristeni

Sljedeći dio sistema je centrala koja prima podatke sa detektora i šalje ih na zvučnu sirenu a istovremeno obavještava dojavno interventni centar (DIC) koji šalje naoružanu interventnu ekipu na lice mjesta i po potrebi obavještava policiju.Signal se ka DIC-u šalje putem telefonske linije i putem GSM-a .

a2
a4

Upravljački dio osnovnog protivprovalnog sistema je tastatura pomoću koje korisnik upravlja sistemom tj alarmira i dealarmira objekat i pomoću nje upravlja centralom

Ovo je samo opis osnovnog i najednostavnijeg sistema koji je i takav sposoban za mnoge druge funkcije kao što su planiranje vremena ulaska i izlaska korisnika u prostor ,pojedinačna sifra za svakog korisnika, alarmiranje zasebnih prostorija po drugačijem režimu rada (po zonama) itd.

Svi sistemi koje mi ugrađujemo obezbjeđjeni su od nestanka struje, presijecanja kablova a uskoro će i svaki prekid telefonske veze biti detektovan novim IP dojavnim centrom

Za procjenu šta je za određeni objekat potrebno da se ugradi vrši nas stručni tim koji će besplatno doći na objekat, procjeniti bezbjednost i na osnovu toga predložiti način i opremu koja ce se ugrađivati na određjeni objekat.Oprema koja se koristi je profesionalna kao i ljudi koji je ugrađuju.

 

ISO9001

ISO 9001

 

 

reference

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine