Statistički podaci o požarima i štetama od požara upozoravaju da se požar ne događa samo drugima. Najveći broj požara događa se u kućanstvima i na mjestima na kojima boravi puno ljudi.

Požar često nije uočen dovoljno rano pa ima razarajuće djelovanje. Poduzete preventivne mjere kao sto su ugradnja detektora dima ,toplinskih senzora, uređaja za detekciju istjecnja plina mozemo značajno smanjiti opasnost od nastajanja požara i stradanja ljudi

 
a4

Zakon o zaštiti od požara i prateći pravilnici određuju u koje se objekte mora ugraditi sustav za dojavu požara(vatrodojavni sustav). No, sve je više vlasnika poslovnih objekata koji vatrodojavu ugrađuju neovisno o zakonskim obvezama jer su svjesni višestruke koristi koje donose.

Analogno-adresabilni i konvencionalni sistemi automatske detekcije požara 24 sata dnevno, kontrolišu cijeli prostor i na najmanju pojavu dima ili vatre i povišene temperature daju zvučnu i svjetlosnu signalizaciju radi blagovremene evakuacije i gašenja požara.

Sistemi uz detekciju i zvučni signal istovremeno sve informacije šalju i dojavno interventnom centru koji po potrebi,obavještava vatrogasnu ekipu.

Svako ulaganje u sustav za dojavu požara višestruko se vraća. Vrijeme otkrivanja požara izravno je povezano s brojem žrtava i ozlijeđenih te sa štetama koje mogu nastati. Ugradnjom sustava za dojavu požara štitimo živote i zdravlje ljudi te imovinu, ali ujedno štedimo i na policama osiguranja imovine.

Oprema koja se ugrađuje je atestirana u skladu sa evropskim standardima

 

 


 
     

 

ISO9001

ISO 9001

 

 

reference

Reference

 
 
 

HomeNovosti UslugeO namaKontakti

©1997 Sikra Security&Sikra Tehnika-Agencija za zastitu lica i imovine