Sikra Security

Operativci koje zapošljava naša agencija, educirani su po najvišim standardima koji se ni malo ne razlikuju od Evropskih kriterija iz oblasti sigurnosti i zaštite. To znači da raspolažu znanjem primjene vještina:obezbjedenje2

-zaštite od eventualnih napada na štićeni objekat ili osobu,
-znanjem borilačkih vještina koje podrazumjeva posao koji obavljaju
-pružanjem prve nužne pomoći unesrećenima
-treninge iz oblasti protiv požarne zaštite
-komuniciranje svim sredstvima radio veze
-upotrebe vatrenog oružja u dozvoljenoj zakonski predviđenoj mjeri
-tehnike i postupke u praćenju i transportu vredonosnih pošiljki, osoba i drugo.

U ovlasti zaštitara spada pravo na utvrđivanje identiteta one osobe, koja ulazi tj. izlazi iz štićenog prostora, provjera osoba ili vozila na ulazu odnosno izlazu iz čuvanog područja, odstranjenje osoba iz čuvanog prostora koje ometaju propisani rad i mir, zabrana pristupa za neovlaštene osobe u čuvane prostore , zaustavljanje osoba koje su u prostoru koji se čuva otkrivene u počinjenju kaznenog djela i predaja takvih policiji kao i druge usluge zaštitarstva.

Zaštitari moraju biti odgovarajuće opremljeni- uniformom ili primjerenim civilnim odjelom i najmodernijim tehničkim pomagalima, koja su potrebna za izvršavanje zaštitarskih usluga i to u skladu s kodeksom u zaštitarstvu i s odredbama zakona o zaštiti osoba i imovine, a u skladu s bosansko-hercegovačkim i evropskim standardima, koji zahtjevaju kako funkcionalnost tako i kvalitetno vizualno predstavljanje zaštitara

usluge2Interventne ekipe moraju u što kraćem roku biti na zadatoj lokaciji …
Iako zvuči jednostavno, iza toga stoje pažljivo planirane rute i polazišta i proučene infrastrukturne i topografske karakteristike (pogotovu urbanih sredista)
Obukom i iskustvom stečene visoke vozačke sposobnosti i smireno , racionalno i kreativno razmisljanje pod pritiskom je neophodno …

Opremljeni različitim sistemima veze(radio veza,GSM), interventni timovi tokom obavljanja aktivnosti i zadaća ,u stalnom su kontaktu sa
kolegama koji primaju i obrađuju sve sigurnosno relavantne informacije sa štićenog objekta…
Sigurni da dobijaju maksimum informacija dostupnih u datom trenutku,mogu na učinkovit i siguran način djelovati po dolasku na lokaciju štićenog prostora

Po zakonu moraju stići na odredište u vremenu manjem od 15 minuta od oglašavanja alarma ili poziva za pomoć
Opremljeni su i obučeni u pružanju prve pomoći

Obuceni se koristiti protivpožarnom opremom i opremljeni protupožarnim aparatom

Obučeni da rukuju tehničkom opremom na samom objektu

Vode evidenciju o svim događanjima i evidenciju obilazaka

Prometne gužve su veliki problem, tako da se osim ishodišnih točaka moralo pristupiti i kreativnijem načinu osmišljavanja prijevoznih sredstava.

U našem voznom parku, osim vozila za posebne namjene, nalaze se i motocikli, jasno označeni i potpuno opremljeni za primjerenu uporabu interventnih timova

Jedan od poslova o kojem se najmanje govori, a koji je svakako najzahtjevniji, jeste posao osobne pratnje. Naoko miran, povučen, ali bodyguard-3vrhunski obučen u streljaštvu i borilačkim vještinama, sa znanjem najmanje dva svjetska jezika, te dobar psiholog – značajke su osobe koja radi te poslove.

Primarna i osnovna svrha tjelohranitelja je zaštita VIP-a od fizičkih povreda i od situacija koje mogu da ugroze njegovu ili njenu ličnost ili slobodu.

Ovo može da uključuje ubistvo, ubistvo iz nehata, prijetnje ubistvom, iznuđivanje, kidnapovanje ili napad

Sekundarna svrha bodygarda pri pratnji važnih osoba je da brani VIP-a od uznemiravanja ili neprijatnosti. Ovo može da bude nešto prosto kao verbalni napad u situaciji gužve ili kretanja preko neravnog pločnika i rizikovanja pada.

Čak i kad ne postoji mogućnost prijetnje ili napada, nivo zaštite ne smije biti smanjen, u namjeri da se spriječi javljanje bilo kog uznemiravajućeg incidenta.

usluge3Svi priključeni alarmni sistemi elektronski se prate u našem dojavno-interventnom centru, te na svako aktiviranje alarma odgovaramo slanjem dežurne interventne ekipe na mjesto događaja.
Nakon izvršenog uvidjaja poduzimaju se sve dodatne sigurnosne mjere s ciljem osiguranja štićenog objekta, prostora i imovine
uz prijavu dežurnom kontroloru, a prema zahtjevu i potrebi se izvješćuju i kontaktiraju sam korisnik naših usluga i policija.

Dojavno-interventni centar omogućava digitalni i automatski prijem te obradu alarmnih i drugih informacija sa alarmnih sustava štićenih objekata.

Zahvaljujuci podacima koje dobijamo putem fiksnih telefonskih linija i bežičnom GSM
mrežom u stanju smo pratiti desavanja na sticenim objektima po zonama tj imamo informacije o nacinu ulaska u objekat ili kretanja po objektu.

U ovisnosti o detektorima na štićenom objektu, prostoru i imovini te specifičnosti zahtjeva naših klijenata, omogućeno je 24 – satno kontinuirano praćenje prijenosa različitih informacija o stanjima na štićenim objektima, kao što su:
provala u toku, prepad u toku, požar ili indicija požara, onesposobljavanje alarmnog sistema štićenog objekta, nestanak električnog napajanja (prelazak na rezervno napajanje), periodični testovi sustava, uključenje/isključenje alarmnog sustava od strane svakog korisnika-klijenta, detekcija svih parametara koje mjere elektronski uređaji kao što su vlaga, promjena temperature, dim, plin itd.

Dojavno-interventnim centrom našim klijentima omogućavamo:

– dnevna testiranja svih priključenih sistema zaštite
– praćenje stanja alarmnog sistema 24 sata dnevno
– praćenje vremena i autorizacije za uključenje/isključenje sistema
– organizaciju intervencije, slanje interventne ekipe, dojavu policiji, dojavu korisniku, dojavu vatrogasnim jedinicama, dojavu službi hitne pomoći,
– dostavu izvještaja o obavljenoj intervenciji,postupanja, izradu mjesečnih izvješća i predaju istih našim klijentima.